Tietosuoja

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Piste Group Oy:n asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä

Rekisterinpitäjä

Piste Group Oy, Y-tunnus 2914087-5
Savarinväylä 4
84100 Ylivieska

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Arttu Saari,
sähköposti arttu@printtipiste.fi

Tarkoitus

Keräämme henkilötietoa asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Keräämme tietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin sisältämät tiedot

 • Henkilön nimi
 • Henkilön sähköpostiosoite
 • Henkilön puhelinnumero

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Säilytämme henkilötietojasi

 • sähköpostiarkistossa
 • verkkosivun tietokannassa
 • kirjanpitoaineistossa

Sinulla on seuraavat oikeudet

 • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
 • oikeus vastustaa käsittelyä
 • oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.